Naukowcy wprowadzą innowacje do firm

Czy na bazie współpracy naukowców z przedsiębiorcami mogą powstać innowacyjne produkty, które przyniosą firmie realne korzyści? Na to i szereg innych pytań starała się odpowiedzieć pierwsza konferencja Twinning Day zorganizowana przez naukowców Politechniki Wrocławskiej. Wziął w niej udział Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

W środę, 26 marca, ramach projektu ENGINE 30 przedsiębiorców spotkało się z zespołami badawczymi. Grupa przedyskutowała problemy dotyczące działalności firm, a także omówiła obszary możliwej współpracy biznesu z kadrą naukową. Eksperci zaprezentowali konkretne działania i produkty, które mają już zastosowanie w partnerskich firmach. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, wziął udział w konferencji, chcąc poznać panujące na dolnośląskim rynku tendencje rozwoju przedsiębiorstw oraz lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie.

Wykorzystanie przez przedsiębiorców zasobów zgromadzonych w projekcie ENGINE i podjęcie trwałej współpracy niesie ze sobą konkretne korzyści. To m.in. transfer wiedzy zwiększającej konkurencyjność firm oraz produktów związanych z najnowocześniejszymi technologiami. Kolejne tego typu konferencje są planowane na jesień 2014 roku. Swoim zakresem tematycznym pogłębią wiedzę dotyczącą komercjalizacji wyników badań naukowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X