Naukowcy wprowadzą innowacje do firm

Naukowcy wprowadzą innowacje do firm

Czy na bazie współpracy naukowców z przedsiębiorcami mogą powstać innowacyjne produkty, które przyniosą firmie realne korzyści? Na to i szereg innych pytań starała się odpowiedzieć pierwsza konferencja Twinning Day zorganizowana przez naukowców Politechniki Wrocławskiej. Wziął w niej udział Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

W środę, 26 marca, ramach projektu ENGINE 30 przedsiębiorców spotkało się z zespołami badawczymi. Grupa przedyskutowała problemy dotyczące działalności firm, a także omówiła obszary możliwej współpracy biznesu z kadrą naukową. Eksperci zaprezentowali konkretne działania i produkty, które mają już zastosowanie w partnerskich firmach. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, wziął udział w konferencji, chcąc poznać panujące na dolnośląskim rynku tendencje rozwoju przedsiębiorstw oraz lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie.

Wykorzystanie przez przedsiębiorców zasobów zgromadzonych w projekcie ENGINE i podjęcie trwałej współpracy niesie ze sobą konkretne korzyści. To m.in. transfer wiedzy zwiększającej konkurencyjność firm oraz produktów związanych z najnowocześniejszymi technologiami. Kolejne tego typu konferencje są planowane na jesień 2014 roku. Swoim zakresem tematycznym pogłębią wiedzę dotyczącą komercjalizacji wyników badań naukowych.

Podziel się