FRW realizuje rządowy program „Pierwszy biznes”

Od 17 listopada studenci, absolwenci i bezrobotni będą mogli otrzymać nawet 75 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Funduszem pożyczkowym w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla województw dolnośląskiego i lubuskiego, którego wartość opiewa na ponad 6 milionów złotych, od dziś (3 listopada 2014r.) zarządza Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał postępowanie przetargowe na zarządzanie funduszem pożyczkowym oraz świadczenie usług szkolenia i doradztwa dla programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, realizowanego na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Dziś (3 listopada 2014r.) w Warszawie, w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego została podpisana stosowana umowa. W obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysz sygnowali ją: wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Radosław Stępień, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła, a także Zdzisława Leszczyńska – Chruścik, Członek Zarządu FRW.

– Posiadamy duże doświadczenie w zakresie udzielania preferencyjnych pożyczek dla MŚP, zdobyte w trakcie realizacji różnych programów pomocowych dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Do tej pory swym zasięgiem obejmowaliśmy Dolny Śląsk, teraz następuje kolejny, przełomowy krok w rozwoju Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, bo rozszerzamy swój zasięg na województwo lubuskie – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Nabór wniosków do drugiej edycji programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” ruszy 17 listopada 2014r, a na realizację całego przedsięwzięcia mamy czas do 31 grudnia 2016r. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci, którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. A pożyczki udzielane będą na wyjątkowo atrakcyjnych zasadach – dodaje.

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” od grudnia 2013 r. był realizowany w formie pilotażu na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Do tej pory w ramach 20,5 mln zł przekazanych przez MPiPS udzielane były niskooprocentowane pożyczki dla absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych oraz studentów ostatniego roku uczelni wyższych. Środki można było przeznaczyć na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki uzupełniające na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na II edycję programu, który obejmuje teraz całą Polskę i będzie realizowany aż do 2021 roku przez różnych pośredników w poszczególnych województwach, MPiPS przeznaczył ok. 500 mln zł.

O wsparcie w formie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oprócz absolwentów szkół średnich i wyższych, będą mogły ubiegać się także osoby bezrobotne oraz studenci ostatniego roku studiów. Dodatkowo, możliwe będzie uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, nie tylko przez pożyczkobiorców, którym udzielono pożyczki na rozpoczęcie działalności, ale również przez podmioty gospodarcze (w tym niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły, żłobki, kluby dziecięce).

Na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego zarządzaniem programem „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, którego wartość wynosi 6 161 085,05 zł zajmie się Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, instytucja od 22 lat działająca na rzecz promocji przedsiębiorczości i rozwoju biznesu, w tym także wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X