O nas

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją, która od 25 lat wspiera krajową przedsiębiorczość udzielając preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną na rzecz przedsiębiorców i osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie pożyczek na łączną kwotę ponad 260 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2015, dzięki Inicjatywie JEREMIE, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował aż 107 mln zł pomiędzy 844 przedsiębiorstwa.

Historia

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał w maju 1992 roku. Założyło go m.in. 26 gmin ówczesnego województwa wałbrzyskiego. Jego główną formą działalności było wspieranie kluczowych dla regionu i mieszkańców przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – społecznym. Powołany jako fundacja, stał się w konsekwencji instytucją finansową, która od samego początku miała znaczący wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i rozwoju subregionu wałbrzyskiego. W 1998 roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozszerzył działalność na całe województwo dolnośląskie a następnie na całą Polskę. Organami FRW są Zarząd i Komitet Regionalny, będący organem programowym, decyzyjnym oraz kontrolnym dla Zarządu FRW.

Opis oferowanych usług

Od 2010 roku koncentrujemy swoją działalność na udzielaniu preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO) w ramach Inicjatywy JEREMIE. Deklarujemy realizację tego programu w kolejnych latach, z dalszą korzyścią dla regionu. Realizujemy również na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Zarządzamy również Funduszem Pożyczkowym „Przedsiębiorczość Akademicka” dedykowanym dla województwa zachodniopomorskiego. Realizujemy także program dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Skupiamy się na organizacji bezpłatnych szkoleń i konferencji dla firm, podczas których przekazujemy cenną wiedzę dotyczącą m.in. pozyskiwania środków unijnych oraz najważniejszych zagadnień prawnych i finansowych.

Dlaczego FRW jest cennym wsparciem dla biznesu?

Promujemy przedsiębiorczość i integrujemy środowisko biznesowe, ponieważ uważamy, że innowacyjność w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach jest głównym punktem strategii rozwoju biznesu w Polsce. Dzięki naszej działalności wiele przedsiębiorstw poprawiło swoją płynność finansową, umocniło pozycję rynkową oraz zwiększyło obroty. Wspierając rozwój przedsiębiorczości, koncentrujemy się również na pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy. Temu służy na przykład realizacja rządowego programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie”. Tu o wsparcie ubiegać się mogą osoby młode oraz zarejestrowane w urzędzie pracy, zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Jako ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oferujemy szkolenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją rozpocząć. W zakresie tych usług posiadamy certyfikat jakości ISO 9001. Nasze działania i profesjonalizm zostały docenione przez wiele organizacji biznesowych. Na swym koncie mamy prestiżowe statuetki, wywalczone w konkursach regionalnych i ogólnopolskich oraz wyróżnienia, jakie przyznały nam instytucje branżowe (m.in. Nagroda Muflon 2013 w kategorii „Najlepsza Usługa Aglomeracji Wałbrzyskiej”).

Co więcej?

Jesteśmy również instytucją zaangażowaną społecznie. Dofinansowujemy stowarzyszenia, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego. Udzielamy bezzwrotnego wsparcia dla inicjatyw obywatelskich, oświatowych, kulturalnych, sportowych, ochrony zdrowia i środowiska. Angażujemy się w promocję cennych inicjatyw społecznych. Dzięki naszym dotacjom udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, na których skorzystali mieszkańcy całego regionu. Wśród tych, którym pomagamy realizować pasje i rozwijać skrzydła, są przedstawiciele wielu dyscyplin sportowych, organizatorzy licznych akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

Dbamy o komfort klientów. Nasza mobilność jest na najwyższym poziomie, a odległość nie stanowi dla nas przeszkody w dotarciu do przedsiębiorców. Dostosowaliśmy naszą stronę internetową do przeglądania jej na nowoczesnych urządzeniach mobilnych. Intensywnie pracujemy nad tym, aby oferować usługi nowoczesne, dostosowane do potrzeb firm i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nowych branż i technologii. Z entuzjazmem przyjmujemy nowe możliwości, jakie każdego dnia otwierają się przed nami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl