O nas

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją otoczenia biznesu, która od 27 lat  buduje silną gospodarczo Polskę, rozwijając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a teraz również Podmioty Ekonomii Społecznej.Nieustanny rozwój fundacji, pozwala sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców i zapewnić kompleksową opiekę. W ofercie instytucji znajdują się atrakcyjne programy pożyczkowe pozwalające przedsiębiorcom realizować nowe przedsięwzięcia. FRW prowadzi również szkolenia i organizuje konferencje, podczas których przekazuje wiedzę na tematy godne uwagi.Obecnie fundacja realizuje unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie pięciu województw (dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego). Firmom z Dolnego Śląska FRW oferuje m.in. wsparcie w formie dofinansowania na usługi doradcze. Przedsiębiorca z sektora MŚP może otrzymać refundację poniesionych na doradztwo wydatków w wysokości 85%. Maksymalny limit wsparcia wynosi 12 tys. zł. Ponadto instytucja udziela preferencyjnych pożyczek na założenie i rozwój działalności.

SKUTECZNY WYMIAR POMOCY

Dzięki przeprowadzonym przez FRW projektom ponad 317 mln zł zasiliło już blisko 4 tys. polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im poprawę płynności finansowej, umocnienie pozycji rynkowej oraz zwiększenie obrotów. W ramach rządowych programów pod okiem Funduszu Regionu Wałbrzyskiego powstało ponad 150 start-upów.

INSPIRUJE

FRW daje najlepsze wzorce oraz inspiruje do działania, dlatego od 2015 roku nagradza najprężniej działające przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska. Razem z portalem naszbiznes24.pl jest organizatorem Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”.

AKTYWNY SPOŁCZNIE

Od początku istnienia FRW pomaga realizować cenne inicjatywy społeczne. Jest zaangażowany w życie lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego. Wśród tych, którym pomaga realizować pasje i rozwijać skrzydła, są przedstawiciele wielu dyscyplin sportowych, organizatorzy licznych akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

HISTORIA

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał w maju 1992 roku. Założyło go m.in. 26 gmin ówczesnego województwa wałbrzyskiego. Jego główną formą działalności było wspieranie kluczowych dla regionu i mieszkańców przedsięwzięć o charakterze gospodarczo-społecznym. Powołany jako fundacja, stał się w konsekwencji instytucją finansową, która od samego początku miała znaczący wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i rozwoju subregionu wałbrzyskiego. W 1998 roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozszerzył działalność na całe województwo dolnośląskie.

DLACZEGO ROLA FRW DLA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA JEST WYJĄTKOWA?

Promuje przedsiębiorczość i integruje środowisko biznesowe, ponieważ uważa, że innowacyjność w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach jest głównym punktem strategii rozwoju biznesu na Dolnym Śląsku. Dzięki działalności wiele przedsiębiorstw poprawiło swoją płynność finansową, umocniło pozycję rynkową oraz zwiększyło obroty. Wspierając rozwój przedsiębiorczości, koncentruje się również na pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy. Temu służy na przykład realizacja rządowego programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie”. Tu o wsparcie ubiegać się mogą osoby młode oraz zarejestrowane w urzędzie pracy, zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Jako ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oferuje szkolenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją rozpocząć. W zakresie tych usług posiada certyfikat jakości ISO 9001. Działania i profesjonalizm FRW zostały docenione przez wiele organizacji biznesowych. Fundacja może pochwalić się prestiżowymi wyróżnieniami i statuetkami, wywalczonymi w konkursach regionalnych i ogólnopolskich, jakie przyznały instytucje branżowe (m.in. Nagroda Muflon 2013 w kategorii „Najlepsza Usługa Aglomeracji Wałbrzyskiej”).

Fundacja jest instytucją zaangażowaną społecznie. Dofinansowuje stowarzyszenia, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego. Udziela bezzwrotnego wsparcia dla inicjatyw obywatelskich, oświatowych, kulturalnych, sportowych, ochrony zdrowia i środowiska. Angażuje się w promocję cennych inicjatyw społecznych. Dzięki dotacjom udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, na których skorzystali mieszkańcy całego regionu. Wśród tych, którym pomaga realizować pasje i rozwijać skrzydła, są przedstawiciele wielu dyscyplin sportowych, organizatorzy licznych akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

Dba o komfort klientów. Mobilność jest na najwyższym poziomie, a odległość nie stanowi dla pracowników przeszkody w dotarciu do przedsiębiorców. FRW dostosował stronę internetową do przeglądania jej na nowoczesnych urządzeniach mobilnych. Intensywnie pracuje nad tym, aby oferować usługi nowoczesne, dostosowane do potrzeb firm i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nowych branż i technologii. Z entuzjazmem przyjmuje nowe możliwości.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl