Misja i cele

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego to instytucja pozarządowa działająca w otoczeniu biznesu, której celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz budowanie postaw przedsiębiorczych w kraju.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał w 1992 roku jako Fundacja Regionu Wałbrzyskiego. Przyjął wówczas rolę regionalnej instytucji finansowej, mającej znaczący wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i rozwoju Województwa Wałbrzyskiego. 27 sierpnia 1998 roku fundacja przyjęła nazwę – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Od początku istnienia Funduszu Regionu Wałbrzyskiego jego główną formą działalności było wspieranie kluczowych dla regionu i mieszkańców przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – społecznym. Realizowane w minionych latach przez Fundusz zadania były zgodne z zasadami polityki regionalnej państwa. Do roku 1998 działalność ta była prowadzona na terenie ówczesnego Województwa Wałbrzyskiego, następnie została rozszerzona i obecnie jest prowadzona na terenie kraju.

Dążymy do tego, by dzięki naszej działalności przedsiębiorstwa zwiększyły swoją płynność finansową, wzmacniały lokalną pozycję rynkową oraz zwiększyły obroty finansowe. Udzielane przez nas pożyczki przeznaczane są na poprawę ofert handlowych i poszerzanie zakresu świadczonych przez przedsiębiorstwa usług, a tym samym zwiększanie liczby ich kontrahentów w kraju i za granicą. Podczas prowadzonych przez nas szkoleń dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z osobami rozpoczynającymi swoją przygodę z biznesem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl