Wsparcie organizacji pozarządowych

33

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, realizując swoją misję, wspiera nie tylko biznes, ale również cenne inicjatywy społeczne. Fundacja dofinansowuje projekty obywatelskie, oświatowe, kulturalne czy sportowe.

O bezzwrotne wsparcie na realizację projektów mogą starać się stowarzyszenia, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego składając wniosek w siedzibie FRW przy ul. Limanowskiego 15.

Dzięki udzielanym przez instytucję co roku dotacjom udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, na których skorzystali mieszkańcy całego regionu. Środki przeznaczane są na wspieranie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalną, działalność oświatową, wspieranie dobroczynności, ochronę zdrowia i pomoc społeczną oraz kult religijny.

W 2015 roku Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego udało się kwotą 200 tys. zł wspomóc ponad 100 cennych inicjatyw społecznych. Przekazywane fundusze pomagają realizować pasje i rozwijać skrzydła przedstawicielom wielu dyscyplin sportowych, organizatorom licznych akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

32

Wśród wspieranych przez FRW klubów znajduje się od lat m.in. Klub Kolarstwa Wałbrzych który co roku reprezentuje nasz region na ogólnopolskich i międzynarodowych wyścigach rowerowych osiągając wysokie wyniki.

Oprócz inicjatyw sportowych ogromne znaczenie dla FRW ma również ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Organizacje zajmujące się właśnie tymi sferami, często potrzebują wsparcia finansowego na prowadzenie działalności statutowej, by móc realizować swoje cele. Takie wsparcie otrzymało np. Wałbrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Na Rzecz Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. Jest to pierwsza organizacja społeczna w naszym regionie, która zajmuje się osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz ich rodzinami, stwarzając warunki umożliwiające jak najdłuższe funkcjonowanie w społeczeństwie.

31

W ramach promocji działalności oświatowej Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wsparł w tym roku kilkanaście instytucji. Dzięki środkom pieniężnym udało się dofinansować m. in. międzynarodową wymianę ze szkołą włoską, zorganizowaną przez II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, w podziękowaniu od jednej ze wspartych organizacji, doczekał się własnej studni! Ponad 100 metrowa studnia odkryta przez Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy w tureckiej jaskini Yilanliyurt Magarasi, dostała nazwę „Studni FRW”. Dzięki dotacjom grotołazi z wałbrzyskiego klubu mogą częściowo pokrywać koszty swoich nietypowych wypraw.

34

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć w siedzibie FRW wniosek zawierający opis planowanego projektu oraz uzasadnienie przeznaczenia dotacji na wymienione cele.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl