Nasza kadra

Zarząd:

Robert Jagła
Prezes Zarządu

Zdzisława-Leszczyńska
Zdzisława Leszczyńska-Chruścik
Członek Zarządu
Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z GIIF
Główny Księgowy

Dział Pożyczkowy:

Beata Szczepankowska
Pełnomocnik Zarządu ds. Realizacji Projektów, Dyrektor Działu Pożyczkowego

Remigiusz Lewicki
Zastępca Dyrektora Działu Pożyczkowego

Renata Dominiak
St. Specjalista ds. Finansowych

Nitka-Z
Zofia Nitka
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, Pełnomocnik Zarządu ds. KSU, Specjalista ds. Obsługi Pożyczek

Anna Truszczyńska
Specjalista ds. Obsługi Pożyczek

Małgorzata Stankiewicz
Specjalista ds. Finansowych

Gabriela Twarowska
Specjalista ds. Finansowych

Paulina Leszczyńska
Specjalista ds. Finansowych

Klaudiusz Stupiak
Specjalista ds. Finansowych

Joanna Lipińska-Musiał
Koordynator Biura Regionalnego w Poznaniu

 

Dział Organizacyjno-Prawny:

Korniluk-O
Olga Korniluk
Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego

Anna Juszczak-Wątor
Asystent Zarządu ds. Szkoleń i Promocji

Parla-J
Justyna Parla
Asystent Zarządu ds. Prac Zarządu/Specjalista ds. Kadr i Płac

Magdalena Korta
Specjalista ds. Sekretariatu

Bożena Gniewek
Specjalista ds. projektów

Anna Jacuńska
Referent ds. Sekretariatu

Anita Radziszewska-Rak
Specjalista ds. projektów

Dział Księgowości:

Pszczolarska-R
Renata Pszczolarska
Specjalista ds. Księgowości

Mieczkowska-C
Cecylia Mieczkowska
Specjalista ds. Księgowości

Katarzyna Czerwińska
Specjalista ds. Księgowości

Barbara Lewicka
Specjalista ds. Księgowości

Karolina Janusiak
Referent ds. Księgowości

Dział Monitoringu, Kontroli i Windykacji:

Nina Korniluk
Specjalista ds. Monitoringu, Kontroli i Windykacji

Maciuszek-M
Magdalena Maciuszek
Specjalista ds. Monitoringu, Kontroli i Windykacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl