fbpx

Ruszyła Pożyczka Miejska dla Pomorza Zachodniego

Ruszyła Pożyczka Miejska dla Pomorza Zachodniego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ze wsparcia mogą skorzystać organizacyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadające osobowość prawną, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Finasowanie obejmuje projekty z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, czy zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych.

Główne parametry pożyczki:

  • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 1.000 000,00 zł,
  • maksymalny okres spłaty — 180 miesięcy,
  • oprocentowanie — od 1,15 %,
  • karencja w spłacie — do 6 miesięcy,
  • brak opłat i prowizji,
  • brak wkładu własnego,
  • minimum formalności,
  • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.

WIĘCEJ NA TEMAT POŻYCZKI MIEJSKIEJ 

Podziel się