fbpx

Ruszają pożyczki na Efektywność Energetyczną

Ruszają pożyczki na Efektywność Energetyczną

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego  blisko 38 mln złotych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego na poprawę efektywności energetycznej obiektów w tym wymiany lub modernizacji źródła energii.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w konsorcjum z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy na realizację w województwie dolnośląskim projektu pt. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”. Wartość projektu wynosi 37,77 mln złotych, z tego wkład z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz budżetu państwa wynosi 34 mln złotych. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzysta min. 46 przedsiębiorców z sektora MŚP. Projekt potrwa do 31 grudnia 2023 r.

Fundusz Pożyczkowy „Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP” finansowany jest ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .

FRW oraz WARR S.A. jako pośrednicy finansowi w ramach projektu będą oferować:

  • pożyczki od 200.000,00 do 3.000.000 zł umożliwiające finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia
  • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 0,5% w skali roku
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
  • okres spłaty pożyczki do 15 lat
  • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
  • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
  • minimum formalności
  • krótki czas rozpatrzenia wniosku

„Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” umożliwi dolnośląskim przedsiębiorcom finansowanie przedsięwzięć dot. głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, wsparcia instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE oraz zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Wkrótce więcej szczegółów na temat naboru wniosków.

Informacje na temat “Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP”

Podziel się