FRW na spotkaniu PIFE

FRW na spotkaniu PIFE

O możliwościach dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępnych dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a także założeniach wsparcia w nowej perspektywie finansowej rozmawiano w środę, 03 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Konferencję „Dotacje unijne i instrumenty zwrotne – wsparcie dla dolnośląskich MŚP” przygotował Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu. W spotkaniu udział wzięli m.in. eksperci i doradcy z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Podczas spotkania przekazywano informacje dotyczące aktualnie ogłoszonego, przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu, naboru projektów w ramach schematu 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013  –  Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa.

Eksperci z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego prezentowali przede wszystkim założenia Inicjatywy JEREMIE w zakresie instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek. Wskazywali także  możliwości wsparcia sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podziel się