fbpx

Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego – nowe szkolenia w ofercie projektu!

Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego – nowe szkolenia w ofercie projektu!

Nowa oferta szkoleń dla firm z branży budowlanej w ramach ogólnopolskiego projektu “Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Maksymalne wsparcie o wartości 7 953,60 zł na jednego pracownika. Brak limitu wsparcia na jedno przedsiębiorstwo.

Odbiorcami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące, lub rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie całej Polski, w ramach sektora budowlanego (Dział F: Budownictwo).

Maksymalne wsparcie na jednego pracownika wynosi 7 953,60 zł. Nie ma limitu wsparcia na jedno przedsiębiorstwo!

Wsparcie obejmuje usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

 • sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane,
 • wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli,
 • wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia,
 • montowanie i demontowanie szalunków systemowych,
 • wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych,
 • prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi,
 • użytkowanie rusztowań,
 • planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie,
 • wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych,
 • wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych,
 • montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach,
 • nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań,
 • wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
 • montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu,
 • montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

W tym nowe szkolenia:

 • znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie,
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano – montażowych powyżej 1 KV – uprawnienia SEP,
 • umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki,
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – egzamin UDT,
 • umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień (koparko  – ładowarki klasa III – wszystkie, koparki jednonaczyniowe – klasa III do 25 ton, ładowarki jednonaczyniowe – klasa III do 20 ton),
 • uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa,
 • umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń (kursy kształcenia ustawicznego),
 • umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (kursy kształcenia ustawicznego),
 • umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (kursy kształcenia ustawicznego),
 • dekarz,
 • betoniarz – zbrojarz,
 • kamieniarz,
 • wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik,
 • montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych,
 • wykorzystywanie dronów w budownictwie,
 • wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie,
 • kierowanie projektami budowlanymi w zakresie technicznofinansowym,
 • sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling).

Więcej informacji o projekcie Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Podziel się