Trwa rekrutacja na szkolenia dla branży budowlanej

Trwa rekrutacja na szkolenia dla branży budowlanej

Szkolenia dla pracowników z branży budowlanej dla firm z całej Polski. II tura naboru wniosków w projekcie Kompetentni Pracownicy Sektora Budowalnego trwa do wyczerpania alokacji. Maksymalne dofinasowanie wynosi ponad 23 tysiące złotych. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Dolnośląscy Pracodawcy oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego. Projekt dotyczy możliwości dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowlanej z firmy Polski.

Druga rekrutacja dla zainteresowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całego terenu kraju trwa od 9.03.2022 roku do wyczerpania określonej kwoty alokacji przewidzianej w ramach rundy naboru. Kwota alokacji przewidzianej w ramach II rundy naboru zgłoszeń wynosi 1 288 483,20 zł.

Maksymalne wsparcie szkoleń, doradztwa czy studiów podyplomowych wynosi ponad 23 tysiące złotych na jedno przedsiębiorstwo.

Maksymalne dofinasowanie na jednego pracownika wynosi natomiast 7 953,60 złotych.

Projekt jest wstępem w ramach prac ogólnopolskich konkursu Polskiej Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencje”, Programy wsparcia technicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju, Oś Priorytetowa edukacja publiczna II Efektywność rozwoju, ekonomii i rozwoju gospodarczego, Działanie 2.21 Poprawa, rozwój lub wsparcie techniczne w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.

Usługi szkoleniowe lub doradcze można wybrać z Bazy Usług Rozwojowych. Wdrożenie w ramach działań poniesionych jest w formie refundacji przez przedsiębiorcę.

Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2

Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstwa

W formularzu rejestracyjnym na stronie PARP przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz danych do kontaktu:

  • Nazwa przedsiębiorstwa,
  • NIP przedsiębiorstwa,
  • Województwo,
  • Sektor zgodny ze wskazanym PKD,
  • Nazwę Operatora,
  • Wielkość przedsiębiorstwa,
  • Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko osoby do kontaktu,
  • Nr telefonu do kontaktu, e-mail,
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Potwierdzenie prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu.

Dane z formularza są przekazywane do operatora, który kontaktuje się z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia z PARP, w celu prowadzenia dalszego procesu rekrutacji do projektu.

Więcej informacji na temat projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego 

Podziel się