fbpx

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE I ODNIEŚ SUKCES

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE I ODNIEŚ SUKCES

“Fundusze Unii Europejskiej receptą na sukces dolnośląskich przedsiębiorców” – pod tym hasłem 20 czerwca o godz. 11:00 w Starej Kopalni odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wraz z prezydentem Wałbrzycha dr Romanem Szełemejem.
W trakcie spotkania poznacie Państwo możliwości wsparcia własnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków UE w bieżącym roku, jak też najbliższych latach. Spotkanie będzie przydatne przedsiębiorcom planującym aplikować o środki unijne, w tym do RPO WD 2014-2020, Działanie 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 1 września 2017 r.).

Spotkanie pozwoli pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z UE dla przedsiębiorców z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach spotkania Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę wykładowców, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. pozyskiwania i rozliczania projektów unijnych oraz kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Celem spotkania jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na bezproblemowe aplikowanie o środki z UE. Uczestnicy nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne a dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać (przy wsparciu trenera) te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

REJESTRACJA
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16.06.2017 r. na e-mail: m.dabrowska@um.walbrzych.pl lub tel. 74/ 66 55 324 podając imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwę przedsiębiorstwa.
Ograniczona ilość miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń!

plan_spotkania

Podziel się