Zawarliśmy IV umowę operacyjną z BGK

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że dnia 7 sierpnia 2013 r. podpisano Umowę Operacyjną, zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE. W ramach Umowy Fundusz udzieli dolnośląskim przedsiębiorcom pożyczek na kwotę 30 mln zł.

RPO4

Dnia 07.08.2013 roku w siedzibie Funduszu odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania podpisano Umowę Operacyjną w ramach rozstrzygniętego konkursu 2.4/2013/DFP na Produkt Pożyczka Globalna.

Fundusz już po raz czwarty podpisał umowę z Menadżerem w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dzięki otrzymanym środkom może udzielać niskooprocentowanych pożyczek dolnośląskim przedsiębiorcom. Łączna kwota wsparcia przekazana Funduszowi jako Pośrednikowi Finansowemu w ramach wszystkich umów wynosi 75 mln zł. Kolejna umowa zawarta na kwotę 30 mln zł pozwoli na wsparcie i rozwój już istniejących i nowo otwieranych firm prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska, zwiększając dostęp do atrakcyjnego finansowania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pożyczkową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl