FRW po raz kolejny z certyfikatem ISO 9001

FRW po raz kolejny z certyfikatem ISO 9001

Wałbrzyska fundacja stawia sobie za cel świadczenie usług finansowych oraz szkoleniowych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w sposób pozwalający na wspieranie ich rozwoju, podniesienie wiarygodności oraz utrzymanie pozycji rynkowej.

FW podejmuje działania w zakresie:

  • zapewnienia Klientom kompleksowych usług spełniających ich wymagania oraz uwzględniającej zmienność warunków prowadzenia działalność gospodarczej;
  • ciągłego rozpoznawania potrzeb i oczekiwań Klientów oraz Interesariuszy;
  • sprawnej obsługi Klientów opartej na zasadach współpracy, odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku i zaufania;
  • stałego dążenia do postrzegania instytucji jako stabilnego i ciągle rozwijającego się partnera świadczącego usługi związane z przedsiębiorczością.

Jednocześnie mając na uwadze zapewnienie skuteczności podejmowanych działań Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zobowiązuje się do doskonalenia świadczonych usług, rozwoju kompetencji oraz uwzględniania roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz jakości prowadzonych usług oraz spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

Czym jest ISO 9001 System Zarządzania Jakością?

System Zarządzania Jakością ISO 9001 to rozbudowane narzędzie doskonalące dla organizacji o dowolnej wielkości. Jest wdrażane zarówno w sektorach produkcyjnych, jak i usługowych w celu dopasowania się do rosnących wymagań rynku oraz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu, które mają zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klientów.

Dynamika zmian, które dokonują się we współczesnej gospodarce oraz rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, wymuszają na współczesnych organizacjach nieustanne podnoszenie jakości produktów i usług. Najbardziej popularnymi narzędziami wspierającymi procesy decyzyjne są wydajne systemy zarządzania zbudowane na podstawie międzynarodowych norm.

Polityka jakości FRW 

Podziel się