fbpx

Nakręć się na biznes

Nakręć się na biznes

Blisko 56 milionów trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Programy  wspierają innowacyjność, zakup nieruchomości, pokrycie wydatków inwestycyjnych, doradztwo oraz tworzenie start-upów.

Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

– Preferencyjne pożyczki zwrotne, oferowane w ramach programów rządowych oraz współfinansowane ze środków UE są instrumentami finansowymi z których chętnie korzystają przedsiębiorcy?

– Świadomość przedsiębiorców na temat preferencyjnych instrumentów zwrotnych rośnie. Widać to m.in. po ilości i wartości udzielonego wsparcia. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w 2017 roku udzielił łącznie 358 pożyczek na kwotę ponad 40 mln złotych. Fundacja realizowała unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego. Korzystne finansowanie na rozwój i założenie działalności gospodarczej zdobyło uznanie dominującego w polskiej gospodarce sektora MŚP.  Miniony rok był dla nas niesamowicie intensywnym okresem. Założyliśmy sobie ambitny plan, a tempo pracy było bardzo intensywne. Statystycznie podpisywaliśmy 1,43 umów pożyczkowych dziennie. Podsumowując w ciągu 25 lat istnienia nasza instytucja udzieliła blisko 3,5 tysiąca pożyczek  na łączną kwotę 271 mln złotych.

– Sezon na przedsiębiorczość trwa. Co nowa perspektywa Funduszy Europejskich 2014-2020 z Regionalnych Programów Operacyjnych oferuje przedsiębiorcom?

– Nowe możliwości finasowania rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych. Zwiększa zastosowanie innowacji i inwestycji, przyczyniając się do ich konkurencyjności. Środki uruchomione w ramach programu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” wynoszą 25 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczki rozwojowe do 500 tys. złotych oprocentowane od 1,85% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,85% dla pozostałych podmiotów. Oferujemy najlepsze warunki m.in.: okres spłaty do 5 lat, brak opłat prowizji za rozpatrzenie wniosku, czy karencje w spłacie rat kapitałowych.

Wspieramy także rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci grantów na doradztwo z obszarów: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. Poziom refundacji wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu to 12 tys. złotych.

 

– Co jeszcze proponujecie firmom z województwa dolnośląskiego?

Instytucja rozdysponuje także 15 mln złotych w ramach „Regionalnej Pożyczki Hipotecznej” oraz   10 mln złotych w ramach „Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej”. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na zakup nieruchomości i gruntów na terenie Dolnego Śląska oraz pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne. Maksymalna kwota pożyczki w obu programach wynosi 1,5 mln złotych z oprocentowaniem od 2,85%.

Lada dzień będziemy realizować jeszcze jeden projekt. Nowością będzie „Instrument Finansowy Mikropożyczka” w ramach, której fundacja rozdysponuje blisko 6 mln złotych dla osób po 30 roku życia. Zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach. Pożyczka pokryje wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 80 tys. złotych z oprocentowaniem od 0,2%, a maksymalny okres spłaty 7 lat.

 

– Do kiedy można składać wnioski?

– FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik ich wykorzystania można monitorować na stronie internetowej www.frw.pl. Każdy wniosek o wsparcie finansowe traktujemy bardzo indywidualnie. Pozwalamy rozwijać skrzydła przedsiębiorcom, słuchamy ich potrzeb. Jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły.

Dziękuję za rozmowę

Anna Juszczak-Wątor

Podziel się