fbpx

Warsztaty z przygotowania wniosków

Warsztaty z przygotowania wniosków

O tym jak wypełnić wniosek o pożyczkę dla Podmiotów Ekonomii Społecznej mówiliśmy podczas warsztatów w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się 26 czerwca 2017r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Kilkanaście podmiotów przygotowywało się do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014 – 2020. Warunki wsparcia jakie zapewnia program oraz analizę wniosku przeprowadził Dyrektor Działu Pożyczkowego FRW Remigiusz Lewicki.

Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy. Dostepne są dwa rodzaje pożyczek – na start i na rozwój. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln zł.

Więcej iformacji na temat programu znajdą Państwo w zakładce “Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

 

Podziel się