fbpx

Umorzenie spłaty kapitału w Pożyczkach Płynnościowych dla PES

Umorzenie spłaty kapitału w Pożyczkach Płynnościowych dla PES

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego wprowadził możliwość częściowego umorzenia spłaty kapitału w Pożyczkach Płynnościowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

W związku z wprowadzeniem możliwości częściowego umorzenia kapitału w instrumencie płynnościowym dla podmiotów ekonomii społecznej, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o poniższych warunkach i kryteriach tych umorzeń:

  1. Warunek zmniejszenia przychodów PES – warunek ten liczony jest poprzez porównanie dwóch wybranych, następujących po sobie miesięcy, z okresu od 1.01.2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie, do odpowiadających im miesięcy z 2019 roku. Dla przykładu: przychody z 03-04.2020 roku, porównujemy do przychodów z 03-04.2019 roku.

 

  1. Utrzymanie miejsc pracy – miejsce/a pracy należy utrzymać przez 10 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki płynnościowej, a w przypadku udzielonych już pożyczek od daty aneksowania umowy pożyczki. Liczba etatów do utrzymania liczona jest wg stanu na 2 miesiące przed złożeniem wniosku o udzielenie/umorzenie pożyczki na podstawie oświadczenia PES.

WIĘCEJ NA TEMAT POŻYCZKI PŁYNNOŚCOWEJ DLA PES

 

Podziel się