FRW liderem nowego projektu – „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”

FRW liderem nowego projektu – „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”

Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego zawarł 26 lipca 2021 wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego i Dolnośląskimi Pracodawcami kolejną umowę partnerską. Dotyczy ona realizacji projektu pn. „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ponownie, tak jak przy projekcie “Dolnośląscy na swoim!”, FRW został Liderem przedsięwzięcia.

Umowę podpisali:
– w imieniu FRW – Robert Jagła – Prezes Zarządu i  Zdzisława Leszczyńska-Chruścik – Członek Zarządu,
– w imieniu DARR – Sławomir Hunek – Prezes Zarządu i Mariola Stanisławczyk – Prokurent,
– w imieniu Dolnośląskich Pracodawców – Katarzyna Kiek – Wiceprezes Zarządu.

Projekt dedykowany jest pracownikom MMŚP działającym w Sektorze Budowlanym. Wsparciem zostanie objętych minimum 678 pracowników
(w tym minimum 34 Kobiet) z ok 226 MMŚP Sektora Budowlanego z obszaru całej Polski. Wartość projektu stanowi kwota 6 772 876,88 PLN
Okres realizacji: od 01 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Podziel się