fbpx

Miliony popłyną do firm z Pomorza Zachodniego

Miliony popłyną do firm z Pomorza Zachodniego

Prawie 6,5 mln złotych rozdysponuje Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pieniądze trafią do przedsiębiorców w ramach unijnych pożyczek JEREMIE. To kolejne przedsięwzięcie fundacji z Dolnego Śląska, realizowane na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzrostu inwestycji w sektorze mikro, małych i średnich firm.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego działa od 24 lat na rzecz rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości. Obecnie fundacja realizuje swoje zadania na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. To jeden z najdynamiczniejszych pośredników finansowych, udzielający wsparcia ze środków własnych, unijnych oraz z budżetu państwa.
W czwartek, 25 sierpnia 2016r. w Szczecinie FRW podpisał kolejną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają środki finansowe na realizację inwestycji. Parafowali ją Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz Zdzisława Leszczyńska – Chruścik, Członek Zarządu FRW. Tym razem wsparciem objęte zostaną firmy z terenu województwa zachodniopomorskiego. Chodzi o „Fundusz Pożyczkowy JEREMIE Pomorze Zachodnie”, w ramach którego udzielane będą pożyczki oprocentowane na poziomie 0%!
– Nasz portfel dokładnie opiewa na kwotę 6 442 105,26 zł, z czego 442 105,26 zł to wkład własny Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Wyjątkowo korzystny program pożyczkowy, z którym ruszamy na Pomorzu Zachodnim, skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służy finansowaniu działalności gospodarczej – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Maksymalna kwota pożyczki to milion złotych, a podkreślić trzeba, że Fundusz nie pobiera żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia pożyczki – dodaje.
Parametry pożyczek są jednolite, niezależnie od okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, jego wielkości czy też posiadania historii kredytowej. Pieniądze muszą być przeznaczone na finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, a także zakup środków transportu. Dopuszczane są również inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
Warto podkreślić, że na terenie województwa zachodniopomorskiego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego od 2015 roku realizuje już Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej. Tu po środki finansowe mogą sięgać mikroprzedsiębiorstwa związane z aktywnością biznesową środowisk akademickich, w tym studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych lub uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą. W tym przypadku maksymalna kwota pożyczki to 75 tysięcy złotych. A warunki są równie korzystne: oprocentowanie 0%, brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, okres spłaty do 6 lat, karencja do 12 miesięcy.
– Zapraszamy do kontaktu z naszą instytucją. Przedsiębiorcy zawsze mogą liczyć na minimum formalności, nieodpłatną pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego oraz krótki czas rozpatrzenia wniosku – zwraca uwagę Robert Jagła.

Biuro Regionalne Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w Szczecinie mieści się przy Placu Orła Białego 1/30. Kontakt: tel. 91 82 28 028, e-mail: biuro.zachodniopomorskie@frw.pl. Wszelkie informacje o aktualnej ofercie dostępne są na stronie: www.frw.pl.

Podziel się