fbpx

Zmiana oprocentowania programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Zmiana oprocentowania programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP, która obowiązuje od dnia 18 marca 2020 r., zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Aktualnie wysokość stopy redyskonta weksli wynosi 1,05%.

Stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące do tej pory 0,18% (1/10 stopy redyskonta weksli) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych uległo obniżeniu do wartości 0,11%. Natomiast 0,44% (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki uległo obniżeniu do wartości 0,26%. 

Komunikat o nowej wysokości stopy redyskonta weksli NBP

Więcej informacji na temat programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Podziel się