fbpx

Pożyczka obrotowa w związku z COVID w ramach Pożyczki Rozwojowej na Dolny Śląsk

Pożyczka obrotowa w związku z COVID w ramach Pożyczki Rozwojowej na Dolny Śląsk

W okresie do 31 grudnia 2020 roku FRW może udzielać Pożyczki Rozwojowej do 250 tys. zł jako pożyczki obrotowej na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19. Pożyczki na przywrócenie płynności do wysokości 100 000 zł, zaliczają się do mikropożyczek.

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących (wliczając w to wynagrodzenia brutto pracowników ze składowymi należnymi ZUS i US), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100%, pod warunkiem że Pożyczkobiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczną poprawę sytuacji firmy na rynku.

Oprocentowanie pożyczki obrotowej udzielonej na skutek COVID, wynosi 1,35% (stopa bazowa) bez względu na wielkość MŚP. Dla pozostałych pożyczek oprocentowanie nie ulega zmianie.

Więcej na temat Pożyczki Rozwojowej

Podziel się