fbpx

Dostępne pożyczki obrotowe, hipoteczne i inwestycyjne

Dostępne pożyczki obrotowe, hipoteczne i inwestycyjne

Regionalna Pożyczka Hipoteczna, Regionalna Pożyczka Obrotowa oraz Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna znów dostępne w ofercie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do dyspozycji dolnośląskich przedsiębiorców jest ponad 10 mln złotych.

Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie wydatków inwestycyjnych, obrotowych oraz zakup nieruchomości.

Dostępne są trzy rodzaje wsparcia:

Regionalna Pożyczka Obrotowa

Regionalna Pożyczka Obrotowa przeznaczona jest na wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

 • maksymalna kwota RPO wynosi 300.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 1,15%,
 • brak karencji w spłacie rat kapitałowych,
 • maksymalny okres spłaty RPO wynosi 36 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,
 • prowizja – 0%,

 Więcej na temat Regionalnej Pożyczki Obrotowej

Regionalna Pożyczka Hipoteczna

Regionalna Pożyczka Hipoteczna może zostać  przeznaczona na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • maksymalna kwota RPH wynosi 1.000.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 1,15%,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • maksymalny okres spłaty RPH wynosi 120 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,
 • minimalna wysokość wkładu własnego – 20%,
 • prowizja – 0%,

Więcej na temat Regionalnej Pożyczki Hipotecznej

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych czyli ponoszenia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

 • minimalna kwota DRPI powyżej 1.000.000,00 zł,
 • maksymalna kwota DRPI wynosi 2.000.000,00 zł,
 • oprocentowanie od 1,15%,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • maksymalny okres spłaty DRPI wynosi 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,
 • wysokość wkładu własnego – 10%,
 • prowizja – 0%,

Więcej na temat Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Podziel się