Konferencja "Innowacyjny Dolny Śląsk"

W dniu 27.11.2013r. w Hotelu Qubus w Legnicy odbyła się konferencja „Innowacyjny Dolny Śląsk – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców”. W ramach konferencji Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Dariusz Wieloch przedstawił zebranym możliwości rozwoju przedsiębiorstw dzięki inicjatywie JEREMIE, a Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy przedstawili zebranym informacje o projekcie „Akcelerator innowacji”, będącym narzędziem finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, o pozafinansowych formach wsparcia rozwoju MSP oraz o możliwościach wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw DOTWIT.

Następnie odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pani Annę Nowak. W konferencji wzięło udział ponad 60 przedsiębiorców z Legnicy oraz siedmiu Pośredników zajmujących się udzielaniem pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE z terenu Dolnego Śląska. Przedstawiciele Funduszu Regionu Wałbrzyskiego dyżurowali przy stoliku eksperckim udzielając informacji w zakresie oferty Funduszu skierowanej do przedsiębiorców w zakresie pożyczek dostępnych w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X