Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Wałbrzychu – Inspektorat w Jeleniej Górze, zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach akcji “Tydzień Przedsiębiorcy”.

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje w zakresie wsparcia rozwoju firmy, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z różnych źródeł, w tym wsparcia rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Spotkanie będzie współprowadzone przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz pracowników PIFE w Jeleniej Górze.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze; Pl. Ratuszowy 32/32a 25 września 2019 r. od 10:00 do 13:00. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 23 września 2019 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej/ch w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dla kogo?

Spotkanie dedykowane dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy.

Program spotkania

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Źródła pozyskiwania środków;
  • Zasady i ułatwienia dla firm;
  • Wsparcie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego  pracowników w oparciu o badanie kompetencji  zawodowych;
  • Dotacje na podnoszenie kwalifikacji  dla przedsiębiorców i pracowników – projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)”;
  • Możliwości wsparcia ze środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP);

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a
58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

PIFE Jelenia Góra Program-1

Podziel się