Świąteczne Posiedzenie Komitetu Regionalnego FRW

Świąteczne Posiedzenie Komitetu Regionalnego FRW

Ostatnie w 2014 roku posiedzenie Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego to podsumowanie mijającego właśnie roku oraz plany na rok 2015.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 22 grudnia w siedzibie FRW, Członkowie Komitetu oraz Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego m.in. zatwierdzili oraz przyjęli do realizacji Kierunki Działania oraz Program Działania Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w roku 2015. Podjęta została też uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego na rok 2015.

Posiedzenie było okazją do dokładnego podsumowania i przeanalizowania podjętych w ciągu ostatniego roku działań. Komitet pogratulował Zarządowi i pracownikom Funduszu Regionu Wałbrzyskiego sprawnej realizacji RPO VI oraz rozdysponowania w rekordowym tempie 22 mln zł pośród dolnośląskich przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE. Wyrazy uznania padły również w związku z wygraniem konkursu na zarządzanie funduszem pożyczkowym w ramach programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie”.

Podziel się