Konferencja "Giełda produktów finansowych"

Konferencja "Giełda produktów finansowych"

w niu 9.03 przedsiębiorcy z Dolnego Śląska zapoznali się z tematyką pozadotacyjnych metod wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkania organizowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, pod hasłem “Giełda produktów finansowych – JEREMIE jako alternatywa finansowania dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych” właściciele firm oraz osoby, które dopiero planują uruchomienie własnej działalności zapoznali się zarówno z ogólnymi zasadami wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE jak i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi dotacji.

Wśród zaproszonych gości wymienić można:

  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca,
  • Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Jarosława Kałę,
  • Doradcę Zarządu PKPP Lewiatan Jeremiego Mordasewicza
  • Ekonomistę, doradcę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska prof. Witolda Orłowskiego.

Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.

Po dyskusji panelowej przedsiębiorcy mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami Pośredników Finansowych działających w regionie. W kuluarach przygotowane zostały dla nich materiały informacyjne, ulotki oraz konkretne propozycje nawiązania współpracy i skorzystania z pożyczek oraz poręczeń oferowanych w ramach Inicjatywy JERMIE. Pracownicy Pośredników Finansowych w tym Fundusz Regionu Wałbrzyskiego uzbrojeni w dalsze informacje rozwiewali wątpliwości przyszłych beneficjentów unijnego wsparcia. 

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) oferująca przedsiębiorcom nisko oprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia, to inicjatywa wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ideą funduszu jest pomoc dla tych firm, które ze względu na brak historii kredytowej, lub niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia przez instytucje komercyjne. W naszym województwie inicjatywa JEREMIE jest realizowana poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Dolnośląski Fundusz Powierniczy (DFP), który na realizację inicjatywy otrzymał 405,7 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nim dolnośląskie firmy mogą się ubiegać o nisko oprocentowane poręczenia, pożyczki i kredyty na rozwój działalności. Pieniądze zwrócone do Funduszu Powierniczego są ponownie wykorzystywane i znów trafią do przedsiębiorców. Menadżerem DFP został Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do końca stycznia 2012 r. w ramach inicjatywy podpisano 378 umów z przedsiębiorstwami. Wartość udzielonych pożyczek i kredytów dla sektora MŚP wynosi 48,2 mln zł. w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 30 mln zł.

Relacja z konferencji

Podziel się