Finansujemy VAT

Wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Fundusz Regionu Wałbrzyskiego finansuje w kwotach brutto.

Oznacza to, że Przedsiębiorca, który skorzystał z pożyczki w ramach funduszy europejskich może odzyskać podatek VAT. W przypadku odzyskania należności podatkowej od wydatków realizowanych w ramach programu unijnego, Przedsiębiorca zobowiązuje się do przeznaczenia odzyskanych środków finansowych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany w finansowaniu dotyczą m.in.:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X