Rozpocznij działalnośc z Mikropożyczką

Mikropożyczka szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osobów od 30 roku życia pozostających bez pracy. FRW podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na blisko 6 mln zł.

O pożyczkę mogą starać się zwłaszcza te osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Nowy fundusz wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

Więcej informacji na temat Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl