fbpx

Rozpocznij działalnośc z Mikropożyczką

Rozpocznij działalnośc z Mikropożyczką

Mikropożyczka szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osobów od 30 roku życia pozostających bez pracy. FRW podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na blisko 6 mln zł.

O pożyczkę mogą starać się zwłaszcza te osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Nowy fundusz wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

Więcej informacji na temat Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podziel się