Pożyczki unijne już dostępne !

Pożyczki unijne już dostępne !

Pierwsze spotkanie pośredników finansowych oferujących unijne pożyczki z organizacjami biznesu z Komitetu Monitorującego RPO WD za nami.

Zasady udzielania preferencyjnych pożyczek, promocja instrumentów finansowych przez BGK w regionie oraz współpraca z dolnośląskimi organizacjami biznesu – to najważniejsze tematy ostatniego posiedzenia Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji KM RPO WD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

spotkanie pośredników (2)

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pośredników finansowych, którzy oferują pożyczki w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego m.in. konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. – lider konsorcjum oraz Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, konsorcjum Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – lider konsorcjum, Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., konsorcjum ECDF S.A. – lider konsorcjum, MEGA SONIC S.A. oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Mikołaj Szyszkowski z Banku Gospodarstwa Krajowego wskazał podczas spotkania, jak będzie wyglądał system udzielania pożyczek dla przedsiębiorców MŚP. Obecnie BGK podpisał umowy z 15 województwami w kraju w zakresie udzielania instrumentów finansowych w ramach RPO.

– Przedsiębiorca mający siedzibę lub oddział na terenie Dolnego Śląska będzie mógł tylko raz skorzystać z dostępnej pożyczki u jednego wybranego pośrednika. Maksymalna wartość to 500 tys. złotych. Pożyczki posiadają bardzo niskie oprocentowanie i atrakcyjne warunki spłaty – tłumaczy Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

 

 

– To, że oferta i parametry produktu są podobne oznacza, że pośrednicy będą musieli konkurować wysoką jakością obsługi, efektywnym podejściem do klienta biznesowego oraz szybkością w udzielaniu pożyczek – uważa Marcin Kowalski, przewodniczący Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji z ramienia Konfederacji Lewiatan.

Produkty oferowane przed wybranych pośredników są głównie skierowane do mikro i małych firm, które mają ograniczony dostęp do finansowania na zasadach komercyjnych rozwoju swojego biznesu.

– Uzyskanie w tym wypadku kredytu w banku jest niemożliwe lub wiąże się z niekorzystnymi warunkami, wysokim oprocentowaniem i wysoka marżą. Z instrumentów finansowych będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca z sektora MŚP z Dolnego Śląska – przypomina Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, zastępca dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

W trakcie posiedzenia grupy roboczej, przedstawiciele pośredników finansowych wskazywali na konieczność wprowadzenia zmian do strategii inwestycyjnej w przyszłym roku.

– Otrzymujemy wiele sygnałów z rynku, że jest duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców pożyczkami powyżej wartości 0,5 mln złotych – podkreśla Remigiusz Lewicki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Jedną z rekomendacji ze spotkania będzie zgłoszenie tej sprawy podczas najbliższych obrad Komitetu Monitorującego RPO WD.

 

Podziel się