fbpx

Szansa dla mikroprzedsiębiorców na dofinansowanie

Szansa dla mikroprzedsiębiorców na dofinansowanie

Aglomeracja Wałbrzyska wspiera dotacjami unijnymi projekty „młodych przedsiębiorców”

Szansę na uzyskanie unijnego wsparcia otrzymają mikroprzedsiębiorcy Aglomeracji Wałbrzyskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Aż do 30 marca 2017 r. w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 23, przedsiębiorcy mogą składać swoje wnioski o dofinansowanie projektów w dedykowanym im konkursie.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty innowacyjne, dzięki którym wprowadzone zostaną na rynek nowe, ulepszone produkty lub usługi albo udoskonalony zostanie proces produkcyjny czy też sposób świadczenia usług. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 250 tys. zł. Minimalna wartość projektu – 50 tys. zł.

Do rozdysponowania w konkursie jest ponad 5 mln zł. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 60 % kosztów kwalifikowanych projektu. Planowane rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na październik 2017 r.

Wszelkie informacja dotyczące ogłoszonego konkursu dla przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej pod adresem: www.ipaw.walbrzych.eu

Dzięki środkom Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsiębiorców, którymi dysponuje Aglomeracja Wałbrzyska w ramach budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 stwarzamy realne szanse na rozwój młodym firmom, które potrzebują finansowego wsparcia na realizację innowacyjnych projektów.

 

CHCESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Przyjdź na spotkanie informacyjne!

 

14 lutego 2017 r., godziny: 10.00 – 13.00,

STARA KOPALNIA, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

 Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły spotkania dostępne są na stronie internetowej ipaw.walbrzych.eu

 

Podziel się