Kolejne miliony dla podmiotów ekonomii społecznej

Kolejne miliony dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił fundusz pożyczkowy o kolejne 7,6 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji programu przeznaczona zostanie na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, a także lepsze funkcjonowanie już działających.

Dzięki projektowi, przez FRW wsparte zostały już 64 Podmioty Ekonomii Społecznej na łączną kwotę blisko  8,5 mln złotych.

Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego mogą ponownie otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez MRPiPS. Na rozdysponowanie kwoty Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ma czas do końca grudnia 2019 roku.

Przypominamy ramach projektu dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%). Drugim produktem jest pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%), natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie ustalone jest na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł może jednak zostać obniżone do poziomu 1,75%, jeśli w ramach pożyczki zostanie utworzone minimum jedno miejsce pracy.

Środki można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące programu

Podziel się