113 mln zł w 5 lat!

113 mln zł w 5 lat!

Aż 6 milionów złotych trafiło do dolnośląskich przedsiębiorców dzięki VII edycji Inicjatywy JEREMIE. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował środki w ciągu pół roku. W ramach wszystkich edycji Inicjatywy JEREMIE do lokalnych firm trafiło 113 mln zł.

17 września odbyła się konferencja prasowa, podczas której uroczyście podpisano ostatnią umowę pożyczkową oraz podsumowano realizację całej Inicjatywy JEREMIE.

Inicjatywa JEREMIE jest formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim firmom od 2010 roku. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie unijnych kredytów, pożyczek i poręczeń. Podpisanie ostatniej umowy pożyczkowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, było okazją do podsumowania 5 lat funkcjonowania Inicjatywy.

Istnieje duże zapotrzebowanie na preferencyjne instrumenty zwrotne wśród dolnośląskich przedsiębiorców, dlatego mamy nadzieję, że program zostanie wznowiony jak najszybciej. W ciągu ostatnich 5 lat, dzięki inicjatywie JEREMIE, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował aż 113 mln zł pomiędzy 947 przedsiębiorstw z czego 250 było nowopowstałymi firmami. Liczby są imponujące – mówił Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła.

Podczas konferencji podpisana została ostatnia umowa na kończącą się właśnie transzę środków z JEREMIE. Pieniądze przekazane w ramach programu pani Wioletta Dudek przeznaczy na remont siedziby swojej firmy „Finezja”, która zajmuje się sprzedażą okien, drzwi i bram garażowych.

W spotkaniu wzięli udział również inni przedsiębiorcy, którzy skorzystali z unijnego wsparcia. Podzielili się oni doświadczeniami oraz opowiedzieli o swoich sukcesach. Wśród tych, którzy sfinansowali inwestycje z Inicjatywy JEREMIE znalazł się m.in. Jerzy Mazur – znany polski kierowca rajdowy, właściciel J.M. Mazur – autoryzowanego salonu Nissana. Dzięki preferencyjnej pożyczce na jego salonie powstała nowoczesna instalacja fotowoltaiczna umożliwiająca wykorzystanie energii słonecznej.

Z unijnego wsparcia skorzystał również Sławomir Suchorowski – właściciel firmy Suhorovsky Design, który mówi, że JEREMIE zawdzięcza możliwość realizowania swojej pasji, jaką jest tworzenie unikatowych egzemplarzy samochodów i ich sprzedaż do kilkunastu krajów świata. O swojej przygodzie z JEREMIE opowiedziała także pani Katarzyna Mrowiec- wałbrzyszanka, właścicielka salonu kosmetycznego „MK”. Środki z programu pozwoliły jej na zakup maszyny, dzięki której świadczy profesjonalne usługi kosmetyczne.

FRW jest jednym z pośredników finansowych oferujących pożyczki JEREMIE. Pożyczkę może otrzymać praktycznie każdy przedsiębiorca na finansowane działalności, w tym wyposażenie, inwestycje, tworzenie miejsc pracy, wdrażanie innowacji. Wszelkie informacje na temat wsparcia można znaleźć na stronie www.frw.pl.

Podziel się