Szkolenie "Zarządzanie czasem"

W dniu 3 lipca 2012 roku w siedzibie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego odbyło się bezpłatne szkolenie pn. „Zarządzanie czasem”. Tematyka obszaru zarządzania czasem składa się z wielu procesów: wyznaczania celów, planowania, podejmowania decyzji, realizacji, monitorowania. Dla większości z nas jednak największym problemem jest poczucie marnowanie czasu. Podczas szkolenia uczestnicy mogli przekonać się, że nauka efektywnych nawyków, które prowadzą do spełnienia oczekiwanych rezultatów daje poczucie zadowolenia, harmonii i spokoju w działaniu, pozwala osiągać założone przez siebie cele we właściwym czasie.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:
  1. Dlaczego ciągle brakuje mi czasu.
  2. Metody walki z rabusiami czasu.
  3. Jak umiejętnie delegować zadania.
  4. Jak efektywnie planować swoją pracę.
Zasady w oparciu o priorytety:
  • Zasada Pareto
  • Matryca Eisenhowera
  • Zastosowanie 80-20
  • Metoda ABC
  • Organizacja spotkań.
  • Program Outlook w praktyce.

W czasie przerw uczestnicy korzystali z indywidualnych konsultacji z prowadzącą szkolenie trenerką Panią mgr inż. Grażyną Muszyńską – Szmaj. Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X