Oferta szkoleń Funduszu

Od 1997 r. FRW należy do sieci ośrodków regionalnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stąd świadczone przez Fundusz usługi szkoleniowe charakteryzują się wysokimi standardami jakościowymi. Od 09.05.2006 roku w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego funkcjonuje System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, który gwarantuje utrzymanie na stałym poziomie jakości naszych usług.

Celem usług szkoleniowych jest:

podniesienie konkurencyjności polskich MŚP, uświadomienie osobom poszukującym pracy możliwości samozatrudnienia, wspieranie działalności nowopowstałych mikroprzedsiebiorstw, przygotowanie przedsiębiorstw do korzystania z funduszy unijnych, podnoszenie kwalifikacji pracowników Punktów Szansy.

POTENCJALNI UCZESTNICY SZKOLEŃ:

Szkolenia prowadzone przez FRW skierowane są do:

  • osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • pracowników przedsiębiorstw chcących podnosić swoje kwalifikacje,
  • osób poszukujących pracy,
  • osób chcących rozpocząć pracę na własny rachunek.
FORMA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są w formie szkoleń teoretycznych i w formie warsztatów praktycznych. Takie połączenie daje możliwość nauki wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w realizacji zadań praktycznych. Dzięki temu zdobyte, podczas szkoleń organizowanych przez FRW umiejętności i kwalifikacje, mogą być wykorzystywane podczas prowadzenia własnej firmy, podczas poszukiwania zatrudnienia, czy zakładania własnej działalności gospodarczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X