Szkolenie "Pakiet na start"

W dniu 15 września 2011 roku w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego odbyło sie bezpłatne szkolenie pod patronatem Roberta Jagły Przewodniczacego Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą pn. “PAKIET NA START”. Zostało ono zorganizowane we współpracy z wałbrzyskimi instytucjami tj. Urzędem Miejskim, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli mozliwość zapoznania się z procedurą rejstracji działalności gospodarczej w “jednym okienku” oraz tematyką wyboru formy opodatkowania, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej. Informacje o terminach kolejnych szkoleń będą umieszczane na naszej stronie internetowej.

Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel. 74 66 44 810, email: biuro@frw.pl, promocja@frw.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl