fbpx

Konferencja Świdnica Przedsiębiorcom

Konferencja Świdnica Przedsiębiorcom

Zapraszamy na konferencję „Świdnica Przedsiębiorcom”, która odbędzie się 18 marca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Cywilnego w Świdnicy. Wydarzenie skierowane jest w szczególności do przedstawicieli firm stawiających na rozwój biznesu lokalnego.

Patronat: Beata Moskal – Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnica

Organizatorzy: Petra Consulting oraz Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Świdnicy

Partnerzy: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Korzyści dla Przedsiębiorcy

Uzyskanie informacji dotyczących:

  • możliwości inwestycyjnych w Gminie Świdnica
  • wsparcia finansowego dla przedsiębiorców – możliwości zatrudniania obcokrajowców
  • możliwość konsultacji z prelegentami w obszarze zagadnień przez nich poruszanych
  • nawiązanie kontaktów biznesowych

Agenda konferencji

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników

10:10 – 10:45

Fundusze unijne dla przedsiębiorców – możliwości pozyskania wsparcia dla firm z programów operacyjnych w ramach naborów w 2019 r. – Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych

10:45 – 11:15

Pożyczki na poprawę efektywności energetycznej, pożyczki inwestycyjne oraz możliwości podjęcia działalności gospodarczej – wsparcie na rozwój firmy – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11:15 – 11:45

Rozwój firmy – fundusze unijne, podwyższanie kwalifikacji i kompetencji pracowników – projekt Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej – Petra Consulting

11:45 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 12:45

Formy wsparcia dla przedsiębiorców – Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

12:45 – 13:15

Zatrudnianie cudzoziemców w powiecie świdnickim – Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

13:15 – 13:45

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Zasady zgłaszania obywateli Ukrainy do obowiązkowych ubezpieczeń – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

13:45 – 14:00

Zakończenie konferencji i konsultacje z prelegentami

Informacje na temat konferencji udzielają:

Joanna Chorąży

Urząd Miejski w Świdnicy

j.chorazy@um.swidnica.pl

tel. 074 856 28 89

Romana Kolasińska

Petra Consulting

romana@petraconsulting.pl

kom. 727 000 096

Aleksandra Skibińska

Petra Consulting

aleksandra@petraconsulting.pl

kom. 507 057 730

Rejestracja  i szczegóły

Podziel się