fbpx

Gwiazdy Biznesu wydłużają zgłoszenia

Gwiazdy Biznesu wydłużają zgłoszenia

Do 10 września trwa rywalizacja dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu z Dolnego Śląska organizowana przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Chodzi o nagrodzenie podmiotów, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa oraz wspierają przedsiębiorczość. Zgłoszenia do walki o prestiżowe statuetki „Gwiazd Biznesu 2021 ” są bezpłatne. Wręczenie nagród zaplanowano na 15 października w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” regularnie od 7 lat wskazuje najlepsze instytucje i samorządy oraz najdynamiczniej rozwijające się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej. Inicjatywa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego promuje też działania z zakresu biznesu odpowiedzialnego społecznie i wyłania osobowości regionu.

Do edycji 2021 pretendenci do statuetek mogą zgłaszać się do 10 września. Udział w Dolnośląskim Plebiscycie Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu” zawsze jest bezpłatny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem, promocją, ani też w związku z uczestnictwem w uroczystej Gali Finałowej.

Trzeba przyznać, że jesteśmy jednym z nielicznych organizatorów wydarzeń gospodarczych, którzy realizują swoje plany mimo utrzymującego się stanu pandemii Covid-19. Podobnie jak rok temu, zdecydowaliśmy jednak o wydłużeniu terminu zgłoszeń do plebiscytu. Jest to spowodowane przede wszystkim sygnałami od podmiotów, które borykają się z trudnościami kadrowymi oraz brakiem czasu na dodatkowe aktywności, w okresie, gdy zniesiono obostrzenia i pojawiła się szansa na podniesienie wyników sprzedażowych  –  tłumaczy Robert Jagła, pomysłodawca „Gwiazd Biznesu”, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Do bezpłatnej rywalizacji w Plebiscycie mogą przystąpić wszystkie podmioty z terenu całego Dolnego Śląska, m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz Podmioty Ekonomii Społecznej oraz organizacje promujące przedsiębiorców. W ankietach zgłoszeniowych ocenie poddane będą aktywności podejmowane w ubiegłym roku. A wyboru laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji.

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu 2021” nagrodzi podmioty w następujących kategoriach:

  1. Mikro Biznes
  2. Mikro Firma
  3. Mała Firma
  4. Średnia Firma
  5. Podmiot Ekonomii Społecznej
  6. Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  7. Instytucja
  8. Samorząd Przyjazny Biznesowi
  9. Osobowość

 

Regulamin oraz wszystkie ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.gwiazdybiznesu.com.pl.

Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej nie jest trudne, zajmuje jednak trochę czasu. W zgłoszeniu trzeba bowiem wskazać precyzyjne dane dotyczące sytuacji finansowej oraz podejmowanych aktywności. Podmioty ubiegające się statuetki „Gwiazd Biznesu” powinny spełniać warunki podstawowe, czyli przestrzegać przepisów prawa, osiągnąć wyróżniające wyniki gospodarcze, przestrzegać zasad etyki w biznesie i uczciwej konkurencji, wykazywać troskę o środowisko naturalne oraz terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym.

Dodatkowo pod uwagę brane są m.in. realizowane inwestycje, innowacyjne rozwiązania, wdrażanie autorskich projektów, pozycja na rynku i rozpoznawalność marki oraz działania prospołeczne, a także plany rozwojowe.

Zgłoszenia do Plebiscytu – do piątku, 10 września 2021 do godz. 23:59

Posiedzenie Kapituły Plebiscytu – poniedziałek, 20 września 2021 roku o godz. 12:00

Wręczenie Nagród –  piątek, 15 października 2021 r. godz. 19:00, „Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Formularze zgłoszeniowe, regulamin oraz wytyczne dotyczące rekrutacji

Podziel się