15 milionów złotych dla firm z Pomorza Zachodniego na cele obrotowe i inwestycyjne

15 milionów złotych dla firm z Pomorza Zachodniego na cele obrotowe i inwestycyjne

Nawet o 750 tys. zł pożyczki na sfinansowanie wydatków celów obrotowych, inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych mogą się starać przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego. Pożyczka Uniwersalna skierowana jest do mikro, małych i średnich firm.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na wsparcie firm z sektora MŚP. Projekt opiewa na łączną kwotę 15 milionów złotych.

Pożyczka Uniwersalna przeznaczona jest na cele obrotowe, czyli pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe.

Finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, ewentualnie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obejmuje m.in.:

  • zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;
  • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • kapitał obrotowy, pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej pożyczki.

W ramach Pożyczki Uniwersalnej finansowane będą wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca będzie miał prawną możliwość odzyskana naliczonego podatku VAT.

– Kwota pożyczki jest uzależniona od przeznaczenia finansowania i wynosi odpowiednio do 250 000,00 zł w przypadku pożyczek udzielanych na cele obrotowe oraz do 750 000,00 zł w przypadku pożyczek udzielanych na cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe – mówi Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, Członek Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.– Również maksymalny okres spłaty uzależniony jest od kwoty pożyczki oraz jej przeznaczenia i wynosi odpowiednio do 36 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 100 000,00 zł. Do 60 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie od 100 001,00 zł do 250 000,00 zł oraz do 96 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe – dodaje.

Wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany. W okresie spłaty, możliwa jest także karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy w przypadku pożyczek przeznaczonych na cele obrotowe, lub do 6 miesięcy w przypadku pożyczek przeznaczonych na cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe.

Oprocentowanie Pożyczki Uniwersalnej będzie na warunkach rynkowych według stałej stopy procentowej, lub według zmiennej stopy procentowej. Wyboru rodzaju oprocentowania dla danej pożyczki dokonuje przedsiębiorca.

Wkrótce więcej informacji na temat Pożyczki Uniwersalnej oraz naboru dokumentów aplikacyjnych.

Podziel się