42 mln zł na pożyczki obrotowe hipoteczne i inwestycyjne

42 mln zł na pożyczki obrotowe hipoteczne i inwestycyjne

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego 42 mln złotych. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie wydatków inwestycyjnych, obrotowych oraz zakup nieruchomości.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju wyłonił pośredników finansowych, którzy będą realizowali na Dolnym Śląsku pakiet pożyczek: Regionalna Pożyczka Hipoteczna, Regionalna Pożyczka Obrotowa oraz Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna. Umowa współpracy została podpisana przez Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w dniu 6.03.2020 r. w siedzibie DFR.

Dostępne będę trzy rodzaje wsparcia:

  • Regionalna Pożyczka Obrotowa

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

Środki finansowe w ramach pożyczki mogą być przeznaczone na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Maksymalna kwota pożyczki wyniesie 300 000 zł, oprocentowanie: od 2,84%, maksymalny okres spłaty 3 lata.

  • Regionalna Pożyczka Hipoteczna dla przedsiębiorstw

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw. Na zakup nieruchomości i gruntów położonych na terenie Dolnego Śląska, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki wyniesie 1 000 000 zł, oprocentowanie: od 2,84%, maksymalny okres spłaty 10 lat, wysokość wkładu własnego: 20% wartości nieruchomości.

  • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego(brak minimalnego okresu działania firmy). Środki finansowe w ramach pożyczki mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności). Maksymalna kwota pożyczki wyniesie od 1 000 000 do 2 000 000 zł, oprocentowanie: od 2,84%, maksymalny okres spłaty 5 lat, wysokość wkładu własnego: 10%.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera opłat i prowizji za udzielenie pożyczek oraz pomaga przy wypełnieniu wniosku.

Wkrótce więcej informacji na temat wszystkich pożyczek.

Relacja z podpisania umowy

Podziel się