fbpx

Przedsiębiorcy spotkają się z europosłem Jerzym Buzkiem

Przedsiębiorcy spotkają się z europosłem Jerzym Buzkiem

Już 2 marca 2020 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu dialog przedsiębiorców ze sprawozdawcą Komisji Przemysłu PE europosłem Jerzym Buzkiem. Spotkanie będzie dotyczyć Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który wesprze regiony najbardziej narażone na negatywne skutki przechodzenia do gospodarki neutralnej klimatycznie. Organizatorem spotkania jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, dr Roman Szełemej.

Fundusz będzie wspierać m. in. rewitalizację terenów pokopalnianych, niwelowanie szkód górniczych, inwestycje ograniczające emisję CO2, zwiększające efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych żródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje w tym społeczne, kursy zawodowe i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w cyfryzację i nowe technologie, małe średnie firmy oraz start-upy. Proponowany na 2021-2027 budżet FST ma wynieść 7,5 mld euro z czego 2 mld euro ma przypaść Polsce.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 marca (poniedziałek) o godz.10:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Organizatorem spotkania jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Roman Szełemej.

Prezydent Wałbrzycha i Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej Roman Szełemej wraz z władzami województwa dolnośląskiego zwraca uwagę na konieczność objęcia zasięgiem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji także tereny pokopalniane całego południa Dolnego Śląska, na którym do tej pory trwa transformacja społeczno-gospodarczą po upadku różnych gałęzi przemysłu związanych z wydobyciem i przetwarzaniem węgla kamiennego.

Objęcie południa regionu zasięgiem FST pozwoli na wsparcie i finansowanie projektów rozwojowych i działalności prowadzonej prze sektor MŚP, tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia dola mikro przedsiębiorców na etapie inkubacji firm.

Przedsiębiorcy zainteresowani spotkaniem proszeni są o potwierdzenie udziału do dnia 27 lutego 2020 roku na adres mailowy a.zawadzka@ipaw.walbrzych.eu

Informacji na temat spotkania udziela:

Agnieszka Zawadzka

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

tel. 74 84 74 166

e-mail: a.zawadzka@ipaw.walbrzych.eu

Podziel się