fbpx

Fundusz i Uniwersytet Ekonomiczny razem dla rozwoju biznesu

Fundusz i Uniwersytet Ekonomiczny razem dla rozwoju biznesu

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu łączą siły na rzecz współpracy dedykowanej sektorowi mikro małej i średniej przedsiębiorczości. Szefowie obu podmiotów zawarli porozumienie, w którym zobowiązują się do inicjowania i wspólnej realizacji przedsięwzięć, w ramach których wykorzystany może zostać potencjał obu instytucji.

Umowa określa zasady współpracy i utrwalania relacji pomiędzy środowiskiem akademickim, a środowiskiem biznesu oraz inicjuje   realizację wspólnych przedsięwzięć, w ramach których wykorzystany zostanie potencjał rzeczowy, finansowy i osobowy. Najważniejsze punkty porozumienia dotyczą działań o charakterze edukacyjnym  i rozwojowym. Kładą także nacisk na współdziałanie w zakresie kształtowania planów  i programów kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz kreowanie nowych, tak aby kompetencje posiadane przez absolwentów wspierały ideę  powstawania podmiotów z sektora mikro małej i średniej przedsiębiorczości.

Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się organizować przedsięwzięcia, które będą  popularyzowały tworzenie firm i miejsc pracy na Dolnym Śląsku. Mam tu na myśli seminaria, konferencje czy cykliczne spotkania dyskusyjne, które będą służyły przekazywaniu informacji o innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz dobrych praktykach w działalności gospodarczej, prowadzonej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym – podkreśla Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Pierwszym działaniem  obu instytucji na rzecz lokalnego biznesu będzie współpraca merytoryczna w zakresie Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. Reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW przyjęła nominację do grona członków Kapituły Plebiscytu. Jako ekspert w dziedzinie biznesu odpowiedzialnego społecznie będzie służyła wiedzą i doświadczeniem w zakresie promocji i wdrażania jego kluczowych celów w podmiotach z sektora mikro małej i średniej przedsiębiorczości.

Współpraca z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego będzie się odbywać na wielu płaszczyznach, m.in. w obszarze wsparcia studenckich start-upów oraz MŚP poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek i dofinansowanie dla innowacyjnych start-upów oraz promocję studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wśród przedsiębiorstw działających w regionie wałbrzyskim. Planujemy również podjęcie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz CSR – dodaje JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta.

Podziel się