fbpx

Nowy projekt: 35 milionów złotych na Dolny Śląsk

Nowy projekt: 35 milionów złotych na Dolny Śląsk

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał konkurs na zarządzanie funduszem pożyczkowym “Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Do dolnośląskich przedsiębiorców trafi 35 milionów złotych wsparcia.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wsparcia nawet do 1 mln zł na stałym oprocentowaniu od 1,84% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat. Karencja w spłacie do 6 miesięcy. Celem finasowania będą przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne oraz innowacje w MŚP. Jeden przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną pożyczkę.

Parametry Pożyczki Rozwojowej

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,84% w skali roku, stałe w całym okresie finansowania.

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 1 mln zł, w tym:

 • do 100 tys. zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • od 100 000,01 zł do 1 000 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel finansowania

W ramach instrumentu finansowane będą:

 • przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:
 • wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług;
 • rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy.

Jeden Przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu     Przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 mln zł, a w przypadku udzielenia więcej niż jednej Pożyczki, każda z nich musi być przeznaczona na inny cel.

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy 

Więcej szczegółów oraz dokumenty do pobrania wkrótce na naszej stronie www.frw.pl

Podziel się