fbpx

Obniżenie stopy redyskonta weksli z dniem 29 maja 2020 r. – Program Wsparcie w Starcie 2

Obniżenie stopy redyskonta weksli z dniem 29 maja 2020 r. – Program Wsparcie w Starcie 2

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP, która obowiązuje od dnia 29 maja 2020 r., zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Aktualnie wysokość stopy redyskonta weksli wynosi 0,11%.

Stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące do tej pory 0,06 % (1/10 stopy redyskonta weksli) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych uległo obniżeniu do wartości 0,01%. Natomiast 0,14 % (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki uległo obniżeniu do wartości 0,03 %.

Więcej informacji na temat programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Podziel się