Sukces zaczyna się od marzenia

Sukces zaczyna się od marzenia

Prężnie działająca instytucja otoczenia biznesu, która zdobyła zaufanie przedsiębiorców. Atrakcyjne programy pożyczkowe. Wśród nich pomagające założyć własną działalność gospodarczą, wspierające innowacyjność, pokrycie wydatków inwestycyjnych, doradztwo, czy poprawę efektywności energetycznej kwotami nawet do 3 mln zł.

Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

–  Czym jest sukces?

– Definicja sukcesu dla każdego będzie inna. Dla mnie osobiście sukces to równowaga w życiu, bezpieczeństwo, zaufanie, spełnienie. W życiu zawodowym sukcesem są dla mnie przede wszystkim osiągnięcia każdego z klientów Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, prowadzonych przez nich firm. Nowe możliwości finansowania dla przedsiębiorców, wzmacniające ich aktywność inwestycyjną oraz realnie wpływające na rozwój działalności gospodarczej. Dokonania przedsiębiorców są naszymi sukcesami, dlatego każdy wniosek o wsparcie finansowe traktujemy bardzo indywidualnie. Pozwalamy rozwijać skrzydła przedsiębiorcom, słuchamy ich potrzeb. Jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły, ponieważ wiemy, że do wymarzonego biznesu dzieli ich tylko krok.

–  Faktycznie, aż tyle się dzieje w FRW?

– Fundacja realizuje unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego. Sezon na przedsiębiorczość trwa w najlepsze. Oferujemy finasowanie rozwoju istniejących już podmiotów gospodarczych, które zwiększają zastosowanie innowacji i inwestycji. Po raz drugi wystartował program Jeremie 2 Wielkopolska dla województwa wielkopolskiego. Przedsiębiorcy z tego regionu mogą już u nas wnioskować nawet o 500 tys. złotych oprocentowane od 1,87%. Do rozdysponowania mamy pond 11 mln złotych. Kompletny wniosek pożyczkowy w ramach programu przedsiębiorcy z tego regionu mogli do tej pory złożyć w naszym biurze regionalnym w Poznaniu. W ciągu najbliższych miesięcy będą mieli taką możliwość również w Lesznie, gdzie otworzymy naszą nową terenową placówkę. Jesteśmy na półmetku realizacji programu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka”. Do września 2019 roku wesprzemy sektor MŚP kwotą 12 mln złotych. Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczki rozwojowe do 500 tys. złotych oprocentowane od 1,87% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,87% dla pozostałych podmiotów. Mamy również program dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Od 2017 roku udzielamy pożyczek, nawet do 500 tys. złotych oprocentowanych od 0,88%, na założenie oraz rozwój jednostek społecznych na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego lub wielkopolskiego. Kończymy również realizację grantów na doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aktualnie prowadzimy rekrutację MŚP z obszarów: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Poziom refundacji wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu to 50 tys. złotych.

– Zdecydowanie najwięcej projektów realizujecie w województwie dolnośląskim. Co proponujecie przedsiębiorcom z Dolnego Śląska?

Instytucja rozdysponowała już  30 mln złotych w ramach „Regionalnej Pożyczki Hipotecznej” Pieniądze trafiły do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na zakup nieruchomości i gruntów na terenie Dolnego Śląska oraz pokrycie wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.  Jesteśmy na finiszu „Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej”. Mamy jeszcze do rozdysponowania kwotę ponad 2 mln złotych. Maksymalna kwota pożyczki w programie wynosi 1,5 mln złotych z oprocentowaniem od 2,87%. W najbliższych miesiącach będziemy dysponować w ramach tego projektu dodatkową transzą w wysokości 4 mln złotych.

Realizujemy jeszcze bardzo ważny „Instrument Finansowy Mikropożyczka” w ramach, którego fundacja rozdysponuje blisko 6 mln złotych dla osób po 30 roku życia. Zwłaszcza tych znajdujących się                  w trudnej sytuacji: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach. Pożyczka pokrywa wszystkie wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 80 tys. złotych z oprocentowaniem od 0,175%,                a maksymalny okres spłaty 7 lat.

– Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP to najnowsze dziecko Funduszu. Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy w ramach tego programu?

– MŚP z województwa dolnośląskiego mogą starać się o dofinansowanie na realizację działań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje wśród przedsiębiorców blisko 38 mln złotych. Projekt ma na celu wymianę lub modernizację źródła energii oraz zastosowanie wysokowydajnych technologii energetycznych. Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pożyczki wynoszą od 200 tys. zł do 3 mln zł. Maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat z możliwością karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Oprocentowanie roczne to zaledwie 0,5%. Efektywność energetyczna stanowi ogromną szansę na poprawę kondycji finansowej sektora MŚP. Rosnące z roku na rok koszty energii stanowią znaczące obciążenie w budżecie przedsiębiorstw. Każde obniżenie kosztów wpływa na poprawę ich kondycji.

– Do kiedy można składać wnioski?

– FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik ich wykorzystania można monitorować na stronie internetowej www.frw.pl. Zaznaczam, że każdy wniosek pożyczkowy traktujemy bardzo indywidualnie, dlatego zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Dziękuję za rozmowę

Anna Juszczak-Wątor

 

 

Podziel się