Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

“Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorczości i poprawę konkurencyjności dolnośląskich MMŚP” – bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia inwestycji rozwojowych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  WD 2014-2020 odbędzie się 26 października 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Podczas spotkania zostaną przedstawione również założenia projektów grantowych skierowanych do przedsiębiorców, a dotyczących wsparcia usług szkoleniowych, doradczych oraz rozwojowych.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 24 października 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania:

  • Granty na doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej – FRW Media Group Sp. z o.o;
  • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego;
  • Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego;
  • Bon na Innowacje – granty do 100 tyś PLN na działalność badawczo-rozwojową, Dolnośląscy Pracodawcy;
  • Dziś stażysta jutro Twój pracownik – programy stażowe dofinansowane ze środków UE, Dolnośląscy Pracodawcy;
  • Zwiększanie efektywności pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji – bezpłatne szkolenia, Dolnośląscy Pracodawcy;

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42

e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Podziel się