Ruszają dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowlanej z całej Polski

Ruszają dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowlanej z całej Polski

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Dolnośląscy Pracodawcy oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczynają realizację projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego. Projekt dotyczy możliwości dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowlanej z całej Polski. Maksymalne wsparcie szkoleń, doradztwa czy studiów podyplomowych wynosi ponad 23 tysiące złotych na jedno przedsiębiorstwo.

 

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 6 772 000 złotych.

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z terenu całej Polski poprzez refundację usług szkoleniowych i doradczych. Usługi oczywiście muszą wspierać rozwój przedsiębiorcy, poszerzać umiejętności zawodowe pracowników w sektorze budowlanym – tłumaczy Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Specjalistycznym wsparciem zostanie objętych minimum 678 pracowników, w tym minimum 34 kobiety. Łącznie około 226 przedsiębiorstw – tłumaczy prezes wałbrzyskiej fundacji.

Usługi szkoleniowe lub doradcze można wybrać z Bazy Usług Rozwojowych. Natomiast wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów.

Oferujemy przedsiębiorcom z całego kraju maksymalne wsparcie o wartości wynoszącej 23 860,80 złotych na jedno przedsiębiorstwo. Maksymalne dofinasowanie na jednego pracownika wynosi natomiast 7 953,60 złotych – zaznacza Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.  – Poziom dofinansowania w ramach projektu to aż 80 % wartości całego wsparcia. Oznacza to, że przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20 % wartości dofinasowania – dodaje prezes dolnośląskiego związku.

Przedsiębiorca oraz jego pracownicy w ramach jednej umowy refundacji mogą skorzystać z więcej niż jednej usługi rozwojowej pod warunkiem, że łączna kwota wsparcia nie przekracza określonego limitu.

–  Wsparcie obejmuje między innymi takie obszary tematyczne jak sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, wykonywanie ociepleń budynków, użytkowanie rusztowań czy planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie – wymienia Artur Sawrycz, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. – Rekrutacja dla zainteresowanych przedsiębiorstw do projektu rusza już 17 lutego i potrwa dwa tygodnie do 3 marca. Nabór będzie prowadzony w cyklicznych rundach do momentu zrekrutowania 814 uczestników lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych – podsumowuje prezes spółki.

Wstępne zgłoszenie do projektu następuje przez formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

Więcej informacji na temat projektu Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego już wkrótce na stronie: https://frw.pl/budowlany/

 

Materiał użyczony walbrzych24.com 

 

Podziel się