Czas na efektywnie energetyczny biznes

Czas na efektywnie energetyczny biznes

MŚP z województwa dolnośląskiego mogą starać się o dofinansowanie na realizację działań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje wśród przedsiębiorców blisko 38 mln złotych. Projekt niskooprocentowanych „Pożyczek na Efektywność Energetyczną w MŚP” ma na celu wymianę lub modernizację źródła energii oraz zastosowanie wysokowydajnych technologii energetycznych.

Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Efektywność energetyczna stanowi ogromną szansę na poprawę kondycji finansowej sektora MŚP. Rosnące z roku na rok koszty energii stanowią znaczące obciążenie w budżecie przedsiębiorstw. Każde obniżenie kosztów wpływa na poprawę ich kondycji finansowej – tłumaczy Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Dlatego tak ważne jest zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i racjonalnego zużycia oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii – dodaje.

Kto i ile może zyskać?

Pożyczki wynoszą od 200 tys. zł do 3 mln zł i umożliwiają przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat z możliwością karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Oprocentowanie roczne to zaledwie 0,5%. Co ważne, pożyczkobiorca nie musi obawiać się żadnych dodatkowych kosztów. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz nieodpłatnie pomaga przy wypełnieniu wniosku. Czas rozpatrzenia wniosku to tylko 30 dni roboczych.

Wzrost efektywności energetycznej

Dofinansowanie przeznaczone będzie w szczególności na głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach, technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego, budowę i przebudowę, wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii oraz rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie na koszty inwestycji wynikające bezpośrednio z przeprowadzonego i dołączonego do wniosku o dofinansowanie audytu energetycznego – mówi Robert Jagła, Prezes FRW.  – Do finansowania nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25%. A w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa – podsumowuje.

Więcej informacji na temat „Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP” 

Podziel się