fbpx

Dolnoślązacy na swoim! – ruszają dotacje na własny biznes

Dolnoślązacy na swoim! – ruszają dotacje na własny biznes

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Fundacja Kobe oraz Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości ruszają z realizacją projektu Dolnoślązacy na swoim!, który oferuje młodym osobom bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie „Dolnoślązacy na swoim!” realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany głównie do młodych osób w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa dolnośląskiego, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku.

Co oferujemy?

  • do 23 050,00 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • 2 495,00 zł miesięcznie wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy
  • szkolenia z podstaw działalności gospodarczej
  • szkolenia sprzedażowe
  • szkolenia – warsztaty pisania biznesplanu z uwzględnieniem sporządzania budżetów i prognoz finansowych
  • szkolenia z podstaw
  • szkolenia ze zdalnych metody prowadzenia biznesu

Wartość projektu wynosi ponad 5,1 mln zł. Termin realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela biuro projektu:

Fundacja Kobe

ul. Romana Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław

tel. 71 799 99 73

e-mail: info@fundacjakobe.pl

Więcej informacji na temat projektu „Dolnoślązacy na swoim!”

Podziel się