fbpx

Wsparcie dla najlepszych

Wsparcie dla najlepszych

Od 27 lat  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego buduje silną gospodarczo Polskę, rozwijając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Podmioty Ekonomii Społecznej. Pomaga realizować przy tym cenne inicjatywy społeczne. Wspiera lokalne społeczności, stowarzyszenia, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego. Pomaga realizować pasje i rozwijać skrzydła przedstawicielom wielu dyscyplin sportowych, organizatorom  akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

Dzięki udzielanym przez instytucję co roku dotacjom udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, na których skorzystali mieszkańcy całego regionu. Środki przeznaczane są na wspieranie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalną, działalność oświatową, wspieranie dobroczynności, ochronę zdrowia i środowiska, pomoc społeczną oraz kult religijny.

Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uwzględnienie zbiorowych wartości w codziennej działalności. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego aktywnie wspiera lokalne społeczności, inicjatywy, instytucje. Dobro naszych klientów, pracowników oraz społeczności, w której funkcjonujemy, zawsze jest brane przez nas pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu wałbrzyskiej fundacji.

W 2018 roku Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego udało się wspomóc ponad 100 cennych inicjatyw społecznych. Zrównoważony rozwój nie jest możliwy bez rozwijania wrażliwości sztukę. W dziedzinie kultury na wsparcie FRW mogli liczyć m.in. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Filharmonia Sudecka, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, czy Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Przekazane fundusze pozwoliły zrealizować wiele wydarzeń sportowych. Na pomoc mogli liczyć Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze, Uczniowski Klub Narciarski Melafir, liczne kluby piłkarskie , jak Górnik Wałbrzych, Polonia – Stal Świdnica, AZS PWSZ. Równie ważna jest  ochrona zdrowia i pomoc społeczna.Takie wsparcie otrzymało np. Zgromadzenie zakonne Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, Polski Związek Głuchych w Wałbrzychu, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu.

 

Wspieramy przedsiębiorczość

  • ponad  4 tys. pożyczek na kwotę 325 mln złotych
  • rozwój działalności gospodarczej
  • bezpłatne doradztwo i konferencje
  • promocja i integracja środowiska biznesowego

Wrażliwi społecznie

  • 100 inicjatyw wspieranych co roku
  • zawsze blisko ludzi
  • skuteczny wymiar pomocy
  • zaangażowani i odpowiedzialni społecznie

Podziel się