Pożyczka na 0% dla studenta

Pożyczka na 0% dla studenta

Nawet o 75 tys. zł pożyczki na finansowanie działalności gospodarczej mogą ubiegać się studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy naukowi lub uczestnicy studiów podyplomowych. Właśnie rozpoczął się projekt „Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej”, który prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania oraz zwiększenie efektywności preferencyjnych pożyczek ma pomóc w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcom ze środowisk akademickich. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i od 7 marca 2016 roku ruszył z projektem, który realizowany będzie przy współpracy z uczelniami wyższymi, akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, akademickimi biurami karier, izbami rzemieślniczymi i gospodarczymi oraz powiatowymi urzędami pracy.

Największym atutem pożyczki jest oprocentowanie na poziomie 0% oraz brak opłat związanych z obsługą pożyczki. Przedsiębiorcy na spłacenie zobowiązania mają 6 lat, przy czym mogą skorzystać z 12 – miesięcznego okresu karencji.

Środki z pożyczki można przeznaczyć na finansowanie działalności gospodarczej, polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzeniu nowych miejsc pracy, wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, czy zakupie wyposażenia.

Aby ubiegać się o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego RPO dla Przedsiębiorczości Akademickiej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w naszym Biurze Regionalnym w Szczecinie lub wysłać na adres siedziby FRW w Wałbrzychu. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej. Następnie nasi doradcy przeprowadzają ocenę ekonomiczno-finansową projektu i wraz z przedsiębiorcą ustalają zabezpieczenie spłaty pożyczki, którym może być np. poręczenie cywilne osoby fizycznej czy przewłaszczenie rzeczy ruchomych– wyjaśnia Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest instytucją, która od 24 lat wspiera krajową przedsiębiorczość udzielając preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną na rzecz przedsiębiorców i osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

FRW działa na terenie całej Polski realizując projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z obszaru szeroko rozumianego wspierania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie pożyczek na łączną kwotę ponad 203 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2015, dzięki Inicjatywie JEREMIE, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował aż 107 mln zł pomiędzy 844 przedsiębiorstwa.

Obecnie instytucja koncentruje swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i otwiera Biuro Regionalne rozpoczynając realizację projektu „Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej”.

Podziel się